Normativa do 5 de setembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 5 de setembro (213)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Aprobación provisional.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente el Proyecto: “Mejora de Seguridad Vial mediante Implantación de glorieta en la intersección del P.K. 513+670 de la N-VI. Provincia de Lugo.” T.M.: Outeiro de Rei. Clave: 33-LU-4780.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Ampliación del plazo de resolución.- Extracto de la Orden Ministerial de 29 de agosto de 2019 por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas efectuada en la Orden de Convocatoria de fecha 26 de abril de 2019, para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

DOG 5 de setembro (168)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 22 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican unhas resolucións de recursos de alzada contra a Resolución do director xeral de Desenvolvemento Rural do 22 de xaneiro de 2018, relativas á zona de concentración parcelaria de Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto (Lalín-Pontevedra).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Levantamento de actas.- Resolución do 9 de agosto de 2019, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción de actualización do proxecto construtivo de adaptación da AC-934 ao Plan de baixa IMD mellorada, clave AC/10/094.02.1.2, no concello de Sobrado dos Monxes.

BOP A Coruña 5 de setembro (168)

AUGAS DE GALICIA

Información pública.- O Servizo de Prevención de Incendios Forestais solicita de Augas de Galicia a autorización de obras na parroquia de Arcediagos, T.M. de Santiso (A Coruña).

BOP Lugo 5 de setembro (204)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL O.A. COMISARÍA DE AUGAS

Canon.- Canon de regulación do embalse de Vilasouto e da tarifa de utilización da auga para regadío do Val de Lemos. Ano 2020.

MONFORTE DE LEMOS

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de concesión de subvencións a asociacións para o desenvolvemento de actuacións no ámbito de servizos sociais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias