Normativa do 6 de setembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 6 de setembro

LEGISLACIÓN (L231)

REGLAMENTOS

Cadena alimentaria.- Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 178/2002, (CE) n.° 1829/2003, (CE) n.° 1831/2003, (CE) n.° 2065/2003, (CE) n.° 1935/2004, (CE) n.° 1331/2008, (CE) n.° 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 2001/18/CE.

BOE 6 de setembro (214)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Subvenciones.- Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se acuerda la asignación de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma de Galicia, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Impacto ambiental.- Resolución de 16 de agosto de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de trazado y construcción Carretera N-550. Variante de Ordes (A Coruña).

DOG 6 de setembro (169)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Subvencións. Requirimentos de emenda.- Resolución do 29 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 3 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento BS614A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambio de uso de forestal a agrícola.- Anuncio do 22 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental dun cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Taborda, no concello de Tomiño (Pontevedra) (expediente 2018/0174).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Levantamento de actas.- Resolución do 13 de agosto de 2019, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polas actuacións no Camiño Inglés, no treito do polígono do Tambre, de clave AC/17/012.10.5, e no treito do cemiterio-cruzamento de Meixonfrío, de clave AC/18/023.06, en Santiago de Compostela.

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de leiras (URB 38/2019-1293/2019).

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de leiras (expediente URB 36/2019-1286/2019).

CONCELLO DE SANTA COMBA

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión de biomasa (expediente 2018/G003/001554).

BOP Ourense 6 de setembro (205)

CONCELLO DE TRASMIRAS

Información pública.- Exposición pública dos proxectos de obra “Mellora de camiños nos núcleos de Trasmiras e Vilaseca” e “Mellora do camiño de acceso ao depósito de Escornabois”. (Páx. 7)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias