Normativa do 10 de setembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 10 de setembro (217)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001009. (Cerceda)

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001120. (Gondomar)

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria, con número de referencia S2019R1586001136. (Boiro)

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001110. (Ames)

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001139. (Rianxo)

Subasta fincas rústicas.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001130. (Palas de Rei)

Subasta finca rústica.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001119. (Bueu)

DOG 10 de setembro (171)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Concesións.- Resolución do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 15 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2018 (código de procedemento TR852A).

Concesións.- Resolución do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 11 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Concesións.- Resolución do 29 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de marzo de 2018 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 69, do 10 de abril).

V. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Ganadería Federico, S.C. para o proxecto de ampliación dunha explotación porcina de ceba, situada no lugar de Pazos, no concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra (expediente 2017-IPPC-I-127).

Información pública.- Anuncio do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación dunha explotación porcina de ceba situada entre as parroquias da Portela, no concello de Rodeiro (Pontevedra) e do Monte, no concello de Chantada (Lugo). Titular: María del Carmen Mazaira Bardelás (expediente 2019-IPPC-I-19).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 16 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e IN407A 2019/98-1).

Eólicos.- Anuncio do 29 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican varios interesados da solicitude de declaración de utilidade pública para o proxecto da LAT 220 kV Campelo-Mesón (modificado), nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia (A Coruña) (expediente IN408A 2018/14).

Eólicos.- Anuncio do 30 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de pagamento dos prezos xustos e dos xuros no expediente de expropiación IN407A 2007/396-1, nos concellos de Vimianzo e Muxía.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 29 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica o inicio do tramite de audiencia en relación co expediente de concentración parcelaria de San Tomé (Cartelle).

Deslindamento MVMC.- Anuncio do 29 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Santalla, na parroquia de Santalla de Pena, concello de Begonte (expediente 2019_3DES).

CONCELLO DE TOMIÑO

Xestión da biomasa.- Anuncio de notificación en materia de xestión da biomasa.

Xestión da biomasa.- Anuncio de notificación en materia de xestión da biomasa.

Xestión da biomasa.- Anuncio de notificación en materia de xestión da biomasa.

 

BOP A Coruña 10 de setembro (171)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Información pública.- Mellora de camiños. Concello de Vimianzo.

Información pública.- Vía de saca. Concello de Somozas.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción para o proxecto modificado Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV. (Dumbría)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Levantamento de actas.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación mellora trazado DP 2403, P.Q. 4+680, 4+925 (Cerceda).

Concesións.- Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0034, de subvencións a concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019.

Levantamento de actas.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes de García Rodríguez, P.Q. 0+000 ao 8+808, ampliación de plataforma e mellora de trazado (As Pontes) DP 1802.

 

BOP Pontevedra 10 de setembro (173)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións igualdade.- Subvencións concedidas polo servizo de igualdade durante o mes de agosto de 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias