Normativa do 11 de setembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 11 de setembro (218)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad.- Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 3/2018, de 26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Procedimiento de declaración de inconstitucionalidad.- Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

IGP Aceite de Ibiza.- Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria a la indicación geográfica protegida Oli d’Eivissa/Aceite de Ibiza.

DOG 11 de setembro (172)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Acordo Estado-C.A. de Galicia.- Resolución do 12 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia.

Acordo Estado-C.A. de Galicia.- Resolución do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Acordo Estado-C.A. de Galicia.- Resolución do 5 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Axudas aluguer vivenda.- Orde do 2 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianual (códigos de procedemento VI432A e VI432B). (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 11/10/2019

PXOM.- Resolución do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual número 7 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo, para a delimitación do núcleo rural de Soutullo.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Corrección de erros. Resolución do 3 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e inadmitidas a trámite ao abeiro da Resolución do 1 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código de procedemento IN501A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a resolucións das modificacións non substanciais das autorizacións ambientais integradas.

Levantamento das actas.- Anuncio do 2 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2014/196-1, no concello de Dumbría.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Disolucións e cancelacións de SATs.- Resolución do 2 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

 

BOP A Coruña 11 de setembro (172)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 5 de setembro do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2019/90-1).

 

BOP Lugo 11 de setembro (209)

MINISTERIO DE FOMENTO

Expropiacións.- Proxecto “Mejora de seguridad vial en Otero de Rei (Lugo). Clave: 33-LU-4780. (Páx. 18)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias