Normativa do 19 de setembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 19 de setembro

LEGISLACIÓN (L241)

DECISIONES

Emergencia Climática.- Decisión (UE) 2019/1565 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Medidas ante la situación de emergencia climática».

Apicultura.- Decisión (UE) 2019/1566 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Salvemos a las abejas y a los agricultores-Hacia una agricultura respetuosa con las abejas para un medio ambiente sano».

 

BOE 19 de setembro (225)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Materiales forestales de reproducción.- Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, por la que se publican las alteraciones en el Catálogo Nacional de Materiales de Base.

 

DOG 19 de setembro (178)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Axudas violencia de xénero.- Resolución do 6 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convenios.- Resolución do 10 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería durante o segundo cuadrimestre do ano 2019.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Concesións.- Resolución do 9 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 60, do mércores 27 de marzo).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación de prazo.- Resolución do 12 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 25 da Resolución do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 6, do 9 de xaneiro de 2019).

ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 30 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2019/157-4).

Instalación eléctrica.- Resolución do 30 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente IN407A 2019/102-4).

 

BOP A Coruña 19 de setembro (178)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 13 de setembro do 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Padrón (expediente-e.: IN407A 2019/70-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 10 de setembro do 2019, da X.T. da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e construción da instalación de distribución eléctrica nos concellos de Santa Comba e A Baña (expediente-e.: IN407A2019/107-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 10 de setembro do 2019 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización autorización administrativa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2019/109-1).

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA

Recurso contencioso-administrativo.- Edicto de anuncio del recurso contencioso-administrativo P.O. 4136/2019, contra el Acuerdo del 29.4.2019 del Ayuntamiento de Vedra, que aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección del Núcleo de Ponte Ulla (PE-1).

 

BOP Ourense 19 de setembro (216)

CONCELLO DE OURENSE

Equidade de xénero.- Extracto da convocatoria de subvencións para proxectos que persigan algún dos obxectivos e/ou medidas recollidas no III Plan para a Promoción da Equidade de Xénero. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias