Normativa do 26 de setembro de 2019

Orde que regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia (código de procedemento MR711B). (DOG Núm. 183)

BOE 26 de setembro (232)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premio.- Extracto de la Orden de 17 de septiembre de 2019, por la que se convoca el Premio “Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extras, campaña 2019-2020″.

 

DOG 26 de setembro (183)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Banco de Terras de Galicia.- Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia (código de procedemento MR711B).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 11 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade á resolución de concesión das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Ampliación de prazos.- Resolución do 17 de setembro de 2019 pola que se amplían os prazos máximos de execución e de presentación da solicitude de cobramento da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (Extracto)

Amplíase ata o 31-10-2020 o prazo máximo de execución dos proxectos, e ata o 10-11-2020 o prazo máximo para presentar a solicitude de cobramento.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 13 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba a modificación da declaración de utilidade pública, en concreto, do parque eólico Ourol, situado no concello de Ourol (Lugo), e promovido pola sociedade Greenalia Wind Power Ourol, S.L.U. (expediente LU 11/145 EOL).

CONCELLO DE MONTEDERRAMO

Delimitación núcleo rural.- Anuncio de información pública sobre a delimitación do núcleo rural de Vilariño Frío.

 

BOP A Coruña 26 de setembro (183)

BOIMORTO

Prestación apoio á natalidade.- Aprobación definitiva ordenanza específica: Prestación social municipal para o apoio á natalidade.

 

BOP Lugo 26 de setembro (222)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE ENERXÍA E MINAS

Eólicos.- Resolución do 13 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba a modificación da declaración de utilidade pública, en concreto, do parque eólico Ourol, situado no concello de Ourol (Lugo), e promovido pola sociedade Greenalia Wind Power Ourol, S.L.U (expediente LU-11/145-EOL).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias