Normativa do 2 de outubro de 2019

Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se modifica a Resolución do 15 de maio de 2019 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2019/20. (DOG Núm. 187)

BOE 2 de outubro (237)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organización.- Orden APA/980/2019, de 25 de septiembre, por la que se regula la realización de estudios en materia de agricultura, pesca y alimentación y se crea el Comité Asesor del Programa de Estudios.

 

DOG 2 de outubro (187)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Xabaril.- Resolución do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se modifica a Resolución do 15 de maio de 2019 pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2019/20.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación de prazo.- Resolución do 25 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 24 da Resolución do 2 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia la convocatoria de subvenciones para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 16 de maio).

Amplíase o período de execución das actuacións que se subvencionan e o período para presentar a documentación xustificativa dos investimentos ata o 25-11-2019.

Ampliación de prazo.- Resolución do 25 de setembro de 2019 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 24 da Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polos fondos comunitarios derivados del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 80, do 26 de abril).

Amplíase o período de execución das actuacións que se subvencionan e o período para presentar a documentación xustificativa dos investimentos ata o 18-11-2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 25 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública o proxecto do Decreto polo que se regulan as directrices da paisaxe de Galicia.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilalba (expediente IN407A 2019-33 AT).

 

BOP A Coruña 2 de outubro (187)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA

Explotación cinexética.- Anuncio polo que se lle dá publicidade á creación da Explotación Cinexética Comercial Rio Seco ubicada na parcela 1 do polígono 19 do concello de Santiso (A Coruña).

 

BOP Pontevedra 2 de outubro (189)

CAMBADOS

Convocatoria.- Subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2019.

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Convocatoria de axudas económicas destinadas ao fomento do emprego 2019, Programa Integral De Cualificación e Emprego, Plan De Capacitación.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias