Normativa do 3 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 3 de outubro

LEGISLACIÓN (L254)

OTROS ACTOS

Vino.- Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 251/2017, de 15 de diciembre de 2017, por la que se modifica el Protocolo 47 (sobre la supresión de los obstáculos comerciales de carácter técnico en el sector del vino) del Acuerdo EEE [2019/1657].

DOG 3 de outubro (188)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 18 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Normas subsidiarias de planeamento municipal.- Anuncio do 19 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento municipal no relativo aos usos en ordenanzas residenciais de solo urbano e de núcleo rural no concello da Betanzos (expediente 2019AAE2350; código 2217/2019).

Informe ambiental.- Anuncio do 19 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan parcial Areal-1 para a inclusión do uso dotacional sanitario no concello de Lalín, promovido por Carrefour Property, S.L.U. (expediente 2019AAE2301; código 2218/2019).

Instalación eléctrica.- Acordo do 22 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de transporte de enerxía eléctrica nas provincias da Coruña e Pontevedra (expediente IN407A 2010/268-1). (Lousame, Rois, Brión, Teo, Padrón, Pontecesures, A Estrada, Valga, Cuntis e Caldas de Reis)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación da resolución de recurso de alzada das bases definitivas na zona de concentración parcelaria de Briallos (Portas-Pontevedra).

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 19 de setembro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de San Salvador de Barbeito (Vilasantar-A Coruña).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 19 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican unhas resolucións de recursos de alzada contra as bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto (Lalín-Pontevedra).

CONCELLO DE MESÍA

Información pública.- Anuncio de información pública da aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional no lugar do Campo.

 

BOP A Coruña 3 de outubro (188)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premio Igualdade de Xénero.- Resolución de Presidencia n.º 32770, de data 30 de setembro de 2019, aprobáronse as bases e o orzamento da convocatoria do VI Premio Concepción Arenal a Proxectos Educativos Pola Igualdade de Xénero.

Concesión.- Concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0034, de subvencións a concellos da provincia da Coruña para a realización de actividades en materia de medio ambiente durante o ano 2019.

CEE

Forestal.- Aprobación incial Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Cee.

 

BOP Ourense 3 de outubro (228)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Levantamento de actas.- Levantamento de actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada “LAT a 220 kV DC E/S na SE Ponte Bibei da LAT Conso-Trives 220 kV”, no municipio de Manzaneda (expediente IN407A 2016/250-3). (Páx. 3)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias