Normativa do 8 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 8 de outubro (242)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Subvenciones.- Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral y la atención especializada a menores víctimas de violencia de género en el año 2019.

Subvenciones.- Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales en el año 2019.

Subvenciones.- Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en el año 2019.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Ferrol.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con número de identificación 1553000006000218. (Ferrol)

Ourense.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con número de identificación 3227000005009315. (Monterrey)

DOG 8 de outubro (191)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 23 de setembro de 2019 pola que se crea a Rede de Comercios e Mercados no Camiño, se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para fomentar a adhesión a ela, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300F). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convenios.- Resolución do 25 de setembro de 2019 pola que se publican os convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe ambiental.- Anuncio do 25 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de dotacións e infraestruturas para equipamentos en solo rústico Aula da Natureza, no concello de Ortigueira, promovido por José Alejo Fustes Sierra e Mª Carmen Martínez Parapar (expediente 2019AAE2346; código 2216/2019).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Levantamento de actas.- Anuncio do 25 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, de convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación LAT a 220 kV DC E/S na SE Ponte Bibei da LAT Conso-Trives 220 kV, no concello de Manzaneda (expediente IN407A 2016/250-3).

Instalación eléctrica.- Anuncio do 26 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, do acordo de ocupación dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da instalación eléctrica LMT, CT e RBT Os Queimós no concello de Guitiriz (expediente 01/2018 AT).

Instalación eléctrica.- Anuncio do 26 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, do acordo de ocupación dos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da instalación eléctrica LMT, CT e RBT Os Queimós no concello de Guitiriz (expediente 01/2018 AT).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Expropiacións.- Anuncio do 26 de setembro de 2019, da Área Provincial de Ourense, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia no expediente de expropiación forzosa, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a execución do polígono número dous do proxecto sectorial do parque empresarial de Xinzo de Limia.

BOP A Coruña 8 de outubro (191)

CERDIDO

Incendios.- Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.

BOP Pontevedra 8 de outubro (193)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

“O teu primeiro emprego”.- Aprobación da relación de empresas e corporacións sectoriais seleccionadas para participar como entidades colaboradoras no programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu primeiro emprego”.

Bases reguladoras.- Aprobación das bases reguladoras da selección das persoas beneficiarias da subvención do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu primeiro emprego”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias