Normativa do 10 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 10 de outubro (244)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sector porcino. Organizaciones interprofesionales.- Orden APA/1011/2019, de 30 de septiembre, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional Porcino de Capa Blanca, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de promoción del consumo de la carne de porcino en el mercado interior, apoyo a la internacionalización sectorial, promoción y defensa genérica de la imagen del sector y de su ganadería, apoyo a la producción ganadera, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoriales, potenciación de la calidad y de la innovación tecnológica y optimización del conocimiento y la transparencia informativa del sector porcino de capa blanca español, durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

 

DOG 10 de outubro (193)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan xeral de ordenación urbana de Chantada.- Resolución do 10 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana de Chantada, para a delimitación do solo núcleo rural de Esmoriz.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 121/2019, do 26 de setembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na PO-551, treito Bagüín-Seixo, puntos quilométricos 2+900-3+700, de clave PO/16/265.06, no concello de Marín.

V. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 19 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Pontedeva (expediente IN407A 2019/33-3).

Instalación eléctrica.- Anuncio do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifica a varios interesados a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica (expediente IN407A 2010/269-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de trámites de audiencia e requirimentos de documentación respecto do proceso de concentración parcelaria da zona de Catoira (Pontevedra).

Cambio de uso.- Anuncio do 2 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 11 de setembro de 2019, de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 492, 493 e 494 do polígono 42, do termo municipal de Sobrado dos Monxes (CFA 115/2018).

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa.

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa.

BOP A Coruña 10 de outubro (193)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2+100 ao P.Q. 5+890. mellora da estrada (Dumbría) DP2302.

 

BOP Ourense 10 de outubro (234)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Convocatoria para o levantamento das actas de pagamento dos predios afectados polo proxecto da instalación “LMT SCV 809 – Polígono Barreiros (San Cibrao das Viñas). Expediente n.º IN407A 2017/28-3-AT. (Páx. 2)

BOP Pontevedra 10 de outubro (195)

Deputación Provincial

Concesión.- Subvencións concedidas polo servizo de cultura.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias