Normativa do 16 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 16 de outubro (249)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Licitación.- Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Trabajos de gestión documental y tramitación de expedientes autorizaciones de talas en el protocolo de colaboración con la Xunta de Galicia para la coordinación de los aprovechamientos forestales. Expediente: 140/19/CA/PA/SE.

 

DOG 16 de outubro (197)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Augas de Galicia.- Orde do 7 de outubro de 2019 pola que se nomean membros do Consello Reitor da entidade pública empresarial Augas de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Concesións.- Resolución do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 101, do 29 de maio). (Provincia da Coruña)

Concesións.- Resolución do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 101, do 29 de maio). (Provincia de Lugo)

Concesións.- Resolución do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 101, do 29 de maio). (Provincia de Ourense)

Concesións.- Resolución do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (Diario Oficial de Galicia número 101, do 29 de maio). (Provincia de Pontevedra)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Ampliación prazo xustificación.- Orde do 8 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Modificación bases.- Resolución do 7 de outubro de 2019 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG534C). (Extracto)

Requerimentos de emenda.- Resolución do 8 de outubro de 2019 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia Emprende).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Anuncio do 2 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifican a varios interesados as autorizacións administrativas previa e de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica (expediente IN407A 2016/250-3). (Manzaneda)

Expropiacións.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2014/196-1, no concello de Dumbría.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 3 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a toma de posesión a varios afectados polo proceso de concentración parcelaria da zona de Quins (Melón-Ourense).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 3 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a toma de posesión a varios afectados polo proceso de concentración parcelaria da zona de O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 9 de outubro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción da mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, de clave AC/18/014.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado. (San Sadurniño, Moeche e Cerdido)

Expropiacións.- Anuncio do 9 de outubro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción da reformulación do proxecto de acondicionamento da estrada AC-566, treito Valdoviño-Cedeira, de clave AC/18/040.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado. (Valdoviño)

CONCELLO DE OIA

Limpeza de predios.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios.

Limpeza de predios.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios.

Limpeza de predios.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios.

Limpeza de predios.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios.

 

BOP A Coruña 16 de outubro (197)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Relación de bens e dereitos afectados.- Anuncio de información pública do proxecto do colector interceptor xeneral do río Sarela. Mellora do saneamento de Santiago de Compostela (A Coruña).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Modificación bases reguladoras.- Extracto da Resolución número 2019/33750 de 7 de outubro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a modificación das bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.1. PEL-PEMES, CRE AMP 2018).

A data límite para a presentación dos xustificantes oportunos non poderá exceder do 25 de abril de 2020.

Modificación bases reguladoras.- Extracto da Resolución número 2019/33751 de 7 de outubre, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a modificación das bases reguladoras do Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (Liña 3.2. PEL-PEMES, MANT 2018).

A data límite para a presentación dos xustificantes oportunos non poderá exceder do 25 de abril de 2020.

AMES

Investigación patrimonial de camiño.- Anuncio de inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño en Lapido, Ames.

LOUSAME

Convocotaria.- Extracto de convocotaria pública para a concesión de subvencións municipais a asociacións sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2019.

 

BOP Ourense 16 de outubro (238)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Concesión de autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Pontedeva (expediente IN407A 2019/33-3). (Páx. 2)

Instalación eléctrica.- Concesión das autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no municipio de Quintela de Leirado (expediente IN407A 2018/23-3). (Páx. 3)

 

BOP Pontevedra 16 de outubro (199)

LALÍN

Premio Violencia de xénero.- Extracto da convocatoria do premio do VIII Concurso de Tuits contra a Violencia de xénero 2019 do concello de Lalín.

Premio Violencia de xénero.- Extracto da convocatoria dos premios do XVI Concurso de Cartas “Dillo a quen maltrata 2019” do concello de Lalín.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias