Normativa do 17 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 17 de outubro

LEGISLACIÓN (L264)

REGLAMENTOS

FEAGA.- Reglamento de ejecución (UE) 2019/1730 de la Comisión de 15 de octubre de 2019 por el que se fijan, para el ejercicio contable de 2020 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de compra, almacenamiento y salida de existencias.

 

BOE 17 de outubro (250)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.- Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2018, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1032/2019, de 8 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

 

DOG 17 de outubro (198)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Cesamento CES.- Decreto 125/2019, do 9 de outubro, polo que se dispón o cesamento dun membro do Consello Económico e Social de Galicia.

Nomeamento CES.- Decreto 126/2019, do 9 de outubro, polo que se nomean membros do Consello Económico e Social de Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 76.751 polos de engorda, na parroquia de Lama Má, no concello de Baños de Molgas (Ourense) (expediente 2019/0013).

Explotación de vacún de leite.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite, no concello de Castro de Rei (Lugo) (expediente 2019/0008).

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 60.000 polos de ceba, na parroquia de Vilar de Cervos, no concello de Vilardevós (Ourense) (expediente 2018/0194).

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 61.678 polos de ceba, nas Pedreiras, parroquia de Ramelle, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2018/0180).

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación, ata 36.872 galiñas reprodutoras, na parroquia de Parada de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia (Ourense) (expediente 2018/0148).

Explotación porcina.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación porcina, ata 3.199 prazas de ceba, na parroquia de Codesoso, no concello de Sobrado (A Coruña) (expediente 2018/0146).

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación, ata 225.918 prazas de polos de ceba, en Condes, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2018/0099).

Explotación avícola.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola en Romaces, na parroquia de Río, no concello de Rodeiro (Pontevedra) (expediente 2018/0029).

Explotación porcina.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de reforma e ampliación de explotación, ata 2.865 porcos de ceba, na parroquia do Mato, no concello de Chantada (Lugo) (expediente 2017/0026).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestructuración parcelaria.- Anuncio do 2 de outubro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña, segundo sector (Cambados-Pontevedra).

CONCELLO DE OIA

Limpeza de leiras.- Edicto de orde de execución de limpeza de leiras.

Limpeza de leiras.- Edicto de orde de execución de limpeza de leiras.

CONCELLO DE TOMIÑO

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación en materia de xestión da biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación en materia de xestión da biomasa.

S. COOP. GALEGA DEL CAMPO DE CANDAY EN LIQUIDACIÓN

Extinción cooperativa.- Anuncio de balance de liquidación e extinción de cooperativa.

 

BOP A Coruña 17 de outubro (198)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premio Violencia de Xénero.- Modificación da Resolución nº 2019/32770 de data 30/09/2019 que aprobou as Bases do VI Premio “Concepción Arenal” a Proxectos Educativos pola Igualdade de Xénero 2019, ampliando o prazo de presentacións de solicitudes ata o 18 de novembro de 2019.

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO300: Convocatoria do programa de subvencións destinado a entidades lucrativas para a produción de proxectos singulares de especial interese cultural na provincia da coruña durante o ano 2019.

FISTERRA

Limpeza de biomasa.- Requerimento limpeza de biomasa a nome de Jaime Mejuto López, parcela sita na rúa Prado da Viña, referencia catastral 8508303MH7580N0001YT.

Limpeza de biomasa.- Requerimento limpeza de biomasa a nome de Isabel Sar Vilela, parcela sita na rúa Cruz de Baixar, referencia catastral 8415604MH7581N0001OX.

 

BOP Lugo 17 de outubro (238)

O PÁRAMO

Incendios forestais.- Aprobación inicial plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias