Normativa do 18 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 18 de outubro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C353)

DICTÁMENES

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Agroecología.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Promoción de cadenas cortas y alternativas de distribución de alimentos en la UE: el papel de la agroecología». (Pág. 65)

Actividad agrícola.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La actividad agrícola y el reto de la rentabilidad». (Pág. 72)

Política climática.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La perspectiva industrial sectorial de conciliar las políticas climática y energética». (Pág. 59)

 

DOG 18 de outubro (199)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Concesións.- Resolución do 8 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 24 de xuño de 2019, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Modificación resolución.- Resolución do 15 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe ambiental.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal en solo de núcleo rural, no concello de Valga (expediente 2019AAE2356; código 2222/2019).

Informe ambiental.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na Eirexe, parroquia de Vilaxuste, no concello de Portomarín (expediente 2019/0080).

Impacto ambiental.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de granxa de porcino de ceba, ata as 2.488 cabezas, na parroquia de Albarellos, no concello de Monterrei (expediente 2019/0041).

Impacto ambiental.- Anuncio do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 80.020 polos de engorda, no lugar de Lagoa, na parroquia de Eidián, no concello de Agolada (expediente 2019/0017).

Impacto ambiental.- Anuncio do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de cebadeiro porcino, ata 2.350 cabezas, nas parroquias da Corna e O Castro, nos concellos de Piñor e Dozón (expediente 2019/0022).

Impacto ambiental.- Anuncio do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite en Churiz, parroquia de Caraño, no concello de Pol (expediente 2019/0047).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Denegación cambio de uso en parcela.- Anuncio do 3 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 1 de outubro de 2019 pola que se denega a autorización de cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 736 do polígono 516 do termo municipal de Arzúa (CFA 004/2018).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 7 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a toma de posesión a varios afectados polo proceso de concentración parcelaria da zona de San Pedro das Maus (Vilar de Barrio).

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execucion á titular do predio coa referencia catastral 32076A005000640000UY.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de orde de execución ao titular do predio coa referencia catastral 32076A002002150000UI.

 

BOP Ourense 18 de outubro (240)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF-ALTA VELOCIDAD

Expropiacións.- Información pública do “Proxecto básico da subestación eléctrica de tracción das Portas e da liña eléctrica de tracción das Portas e da liña eléctrica de alta tensión desde a subestación eléctrica de Conso de REE ata a subestación eléctrica de tracción das Portas de ADIF-Alta Velocidade”. (Vilariño de Conso, Viana do Bolo, A Gudiña) (Páx. 2)

BOP Pontevedra 18 de outubro (201)

CERDEDO – COTOBADE

Expropiacións.- Levantamento de actas previa ocupación, procedemento de expropiación urxente obras “Mellora do saneamento de Tenorio”.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias