Normativa do 21 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 21 de outubro (253)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Censo Agrario 2020.- Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicios informáticos de instalación, configuración, parametrización, administración, monitorización, explotación de datos y atención a usuarios del sistema IRIA para el Censo Agrario 2020. Expediente: 2019N0074042.

MINISTERIO DE HACIENDA

U.R. Subastas Galicia.- Anuncio de subasta administrativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de referencia S2019R1586001048. (Silleda)

DOG 21 de outubro (200)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Concesións.- Resolución do 9 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Premios Talento Mozo.- Orde do 10 de outubro de 2019 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS327A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada 2018-IPPC-20-324 para a ampliación dunha explotación avícola de polos de engorda en Outeiro, parroquia de Escuadro, no concello de Silleda (Pontevedra). Titular: Vilgar, S.C.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 10 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Pontenova (expediente IN407A 2019-15 AT).

Información pública.- Anuncio do 13 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai publica a solicitude para a reclasificación da autorización de aproveitamento denominada Castroverde número 94, da sección A) á sección C) co número 5107, sita no concello de San Cibrao das Viñas (Ourense).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 8 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a toma de posesión da zona de concentración parcelaria de Montes de Aro-Campelo-Gonte (Negreira-A Coruña) a varios afectados.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 8 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican a varios interesados/as os trámites de audiencia en relación coa modificación do acordo da zona de concentración parcelaria de Oroso (A Cañiza-Pontevedra).

CONCELLO DE LUGO

Expropiacións.- Anuncio da aprobación inicial, polo procedemento de taxación conxunta, do proxecto de expropiación forzosa das parcelas non incorporadas á Xunta de Compensación do sector II do SUNP ‘IN-G’, polígono 3.

 

BOP A Coruña 21 de outubro (200)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Acordo do 15 de outubro do 2019 da X.T. da Coruña polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa de construción e DUP da instalación de distribución eléctrica no concello de Miño (Expte. e.:IN407A2019/177-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 15 de outubro do 2019 da X.T.da Coruña,pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación de distribución eléctrica no concello de As Pontes de García Rodríguez (expediente-e.:IN407A2019/74-1).

Instalación eléctrica.- Acordo do 16 de outubro de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Culleredo (expediente IN407A 2019/79-1).

DUMBRÍA

Información pública.- Informe sobre asignación de ordenanzas no núcleo do Ézaro.

LOUSAME

Subvencións.- Subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial para o ano 2019.

 

BOP Lugo 21 de outubro (241)

OUTEIRO DE REI

Expropiacións.- Aprobación de proxecto de obra “Conexión peatonal entre urbanización Triaqua y carretera N-VI, en San Martín de Guillar” e relación de bens e dereitos a expropiar. (Páx. 4)

 

BOP Pontevedra 21 de outubro (202)

COMUNIDAD DE REGANTES DE TOXEIRA

Asamblea Xeral.- Convocatoria a asemblea xeral para a consitución da comunidade de regantes.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias