Normativa do 28 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 28 de outubro

LEGISLACIÓN (L274)

DECISIONES

FEDER.- Decisión (UE) 2019/1800 del Consejo de 24 de octubre de 2019 sobre las contribuciones financieras que deben ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluidos el límite máximo en 2021, el importe anual de 2020, el primertramo de 2020 y una previsión indicativa y no vinculante de los importes anuales de la contribución para los años 2022 y 2023.

FEDER.- Decisión (UE) 2019/1801 del Consejo de 24 de octubre de 2019 relativa a las contribuciones financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2019.

 

DOG 28 de outubro (205)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Concesións.- Resolución do 15 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 3 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 (Diario Oficial de Galicia número 134, do 16 de xullo).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Normas subsidiarias de planeamento.- Resolución do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do concello de Cospeito, para a delimitación do núcleo rural da Fraga, parroquia de San Martiño de Pino.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Anuncio do 16 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, da convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da LAT 132 kV parque eólico Serra do Oribio, subestación Triacastela (expediente 017/2005 AT). (Triacastela)

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa (expediente 7053/2018).

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa (expediente 5899/2018).

 

BOP A Coruña 28 de outubro (205)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Formalización das actas de ocupación polas obras do prox. construción do itinerario peonil e ciclista na AC-163 (puntos quilométricos 1+280-1+840) e na AC-182, (p.q. 2+460-2+860), Sada, AC/16/094.06.

Expropiacións.- Resolución do 22 de outubro de 2019, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción actualización do proxecto construtivo de adaptación da AC-934 ao Plan de baixa IMD mellorada, treito I, puntos quilométricos 12+900 ao 17+300, clave AC/10/094.02.1.2, no concello de Sobrado dos Monxes.

Expropiacións.- Actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola mellora e integración paisaxística das entradas dos C. de Santiago: Camiño Francés. Remodelación da rúa dos Concheiros, AC/17/012.10.2. (Santiago de Compostela)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias