Normativa do 29 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 29 de outubro

LEGISLACIÓN (L276)

REGLAMENTOS

PAC, Condicionalidad.- Reglamento de ejecución (UE) 2019/1804 de la Comisión de 28 de octubre de 2019 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº809/2014 en lo que atañe a las modificaciones de las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, los controles en el sistema integrado de gestión y control y el sistema de control en relación con la condicionalidad.

DOG 29 de outubro (206)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Concesións.- Resolución do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 8 de outubro de 2019 pola que se finaliza o procedemento BS614A de concesión de subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2019 e 2020, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Modificación prazo.- Resolución do 23 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 26 de xuño de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan de transición a unha mobilidade eficiente, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2019.

Poderán obter dereito á subvención todas aquelas actuacións cuxo prazo de execución se inicie unha vez publicadas estas bases reguladoras e remate, como máis tarde, o 6 de novembro de 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 10 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorga autorización administrativa previa ás instalacións do parque eólico experimental NED (2 MW) e da súa liña eléctrica de evacuación, no concello da Pastoriza (Lugo), promovido por Norvento Tecnología, S.L. (Extracto)

Modificación de estatutos.- Resolución do 16 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fai pública a inscrición do acordo de modificación de estatutos sociais da entidade O Seixo, S.C.G.

 

BOP A Coruña 29 de outubro (206)

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Deslinde.- Deslinde dos bens do dominio público marítimo-terrestre do tramo de costa comprendido entre os vértices 251 a 270 do deslinde aprobado por Orde Ministerial do 22 de xaneiro de 2010 no concello de Porto do Son (A Coruña).

 

BOP Lugo 29 de outubro (248)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Resolución do 10 de outubro de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Castroverde. (expediente IN407A 2019-35AT)

MINISTERIO DE FACENDA

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS). FOLGOSO DO COUREL.

Axudas natalidade.- Extracto da convocatoria de axudas municipais de apoio a natalidade. (Páx. 22)

 

BOP Ourense 29 de outubro (249)

CONCELLO DE VIANA DO BOLO

Investigación titularidade camiño.- Exposición pública do expediente de investigación “camiño de acceso a Mosexos”. (Páx. 7)

BOP Pontevedra 29 de outubro (208)

MEAÑO

Axudas natalidade.- Bases reguladoras para a concesión de axudas municipais destinadas ó apoio á natalidade no concello de Meaño 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias