Normativa do 4 de novembro de 2019

DOG 4 de novembro (Núm. 209): Publícase a Orde pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2019 para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades (código de procedemento MR553).

DOG 4 de novembro (209)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 24 de outubro de 2019 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2019 para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades (código de procedemento MR553C). (Extracto)

Prazo: ata o 29 de novembro. Procedemento: MR553C.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Ampliación prazo.- Resolución do 25 de outubro de 2019 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa das subvencións, previsto na Resolución do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para o ano 2019, con carácter plurianual (código do procedemento VI422E).

IV. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 23 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada presentada por Explotaciones Porcinas Porto do Souto, S.C., para unha explotación porcina de ceba de porco ibérico para 3.016 prazas en Porto do Souto, no concello de Ponteceso, provincia da Coruña (expediente 2017-IPPC-I-70).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 4 de marzo de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Ourense (expediente IN407A 2018/40-3).

Instalación eléctrica.- Resolución do 11 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Montederramo (expediente IN407A 2019/032-3).

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

CONCELLO DE OIA

Limpeza de predios.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios (expediente URB 39/2018-809/2018).

 

BOP A Coruña 4 de novembro (209)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 25 de outubro do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ribeira (expediente IN407A 2018/34-1).

AMES

Investigación patrimonial camiño.- Inicio de expediente de investigación patrimonial respecto dun camiño en Oca (Ames).

CEDEIRA

Convocatoria.- Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas y actividades por parte de entidades y asociaciones socioculturales de ámbito municipal.

Convocatoria.- Convocatoria de subvenciones para inversiones en el área sociocultural por parte de entidades y asociaciones de ámbito municipal.

 

BOP Lugo 4 de novembro (252)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execucion do proxecto denominado LMT, CT, RBT derivada Fiolleda-Figueira (EXP. 003/2016-AT) (Monforte de Lemos). (Páx. 1)

 

BOP Ourense 4 de novembro (253)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución, do 11 de outubro de 2019, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunhas instalacións eléctricas no municipio de Montederramo (expediente n.º IN407A 2019/032-3). (Páx. 6)

Instalación eléctrica.- Resolución, do 4 de marzo de 2019, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no municipio de Ourense (expediente nº IN407A 2018/40-3). (Páx. 7)

 

BOP Pontevedra 4 de novembro (211)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Violencia de xénero.- Subvencións concedidas a concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero para o ano 2019.

MEAÑO

Axudas natalidade.- Extracto bases reguladoras e convocatoria axudas municipais de apoio á natalidade 2019.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias