Normativa do 5 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 5 de novembro (210)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 22 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifican sete trámites de audiencia a afectados polo proceso de reestruturación parcelaria da zona de Grixalba (Sobrado-A Coruña).

CONCELLO DE SANXENXO

PXOM.- Anuncio do convenio urbanístico de planeamento e para a súa execución referido ao sector de solo urbanizable SU-1 do Plan xeral de ordenación municipal.

PXOM.- Anuncio do convenio urbanístico de planeamento e para a execución deste, referido ao sector de solo urbanizable SU-7 do Plan xeral de ordenación municipal, asinado entre este concello e a totalidade dos propietarios do ámbito de actuación.

 

BOP A Coruña 5 de novembro (210)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Acordo do 25 de outubro do 2019 da X.T.da Coruña,polo que se somete a información pública a solicitude de autorización admtva. previa,de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica en Sobrado (Expte.-e.: IN407A2019/118-1).

 

BOP Lugo 5 de novembro (253)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións.- Relación de subvencións outorgadas no segundo e terceiro trimestre de 2019. (Páx. 1)

 

BOP Ourense 5 de novembro (254)

CONCELLO DE TOÉN

Natalidade.- Extracto da convocatoria de subvencións por nacemento ou adopción a través do “Cheque bebé 2019” (expediente 341/2019). BDNS (identif.): 476821. (Páx. 11)

 

BOP Pontevedra 5 de novembro (212)

COMUNIDADE DE REGANTES DA LEVADA DE GARAVITE

Convocatoria.- Convocatoria reunión para constitución comunidad de regantes Levada de Garavite. (Ponteareas)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias