Normativa do 7 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 7 de novembro (212)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 21 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestre de 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Acordo do 17 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boqueixón (expediente-e IN407A 2019/168-1).

Instalación eléctrica.- Anuncio do 28 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN408A 2018/15-1, no concello de Vimianzo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio uso forestal a agrícola.- Anuncio do 16 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 11 de outubro de 2019 de denegación do cambio de actividade de forestal a agrícola da parcela 31 do polígono 503, do termo municipal de Boimorto (CFA 212/2016).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 24 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións en relación cos expedientes de concentración parcelaria da zona de Perdecanai-Barro II (Barro-Pontevedra), en modificación de bases definitivas.

 

BOP A Coruña 7 de novembro (212)

MUROS

Prevención incendios.- Anuncio de aprobación do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais.

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Convocatoria.- Extracto da resolución pola que se acorda aprobar as bases reguladoras de “subvencións dirixidas ás entidades medio ambientais para o ano 2019”.

Convocatoria.- Bases da convocatoria do programa “As Pontes Emprende” de axudas municipais á creación de empresas para os anos 2018 e 2019.

RIBEIRA

Convocatoria.- Extracto pola que se convocan as subvencións para entidades sen ánimo de lucro. Liña actividades culturais do Concello de Ribeira.

VILASANTAR

Axudas natalidade.- Convocatoria subvencións en apoio á natalidade 2019.

 

BOP Lugo 7 de novembro (255)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. SERVIZO DE PATRIMONIO NATURAL DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Ampliación Tecor.- Ampliación do Tecor LU-10140 O Caneiro. (Sarria) (Páx. 1)

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de suvbencións para actividades culturais 2019. (Alfoz) (Páx. 13)

 

BOP Ourense 7 de novembro (256)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Concesións.- Resolución do concurso público para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2019. (Páx. 2)

 

BOP Pontevedra 7 de novembro (214)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Alleamento.- Alleamento ou constitución dereito de superficie de 32 parcelas no polígono industrial Outeda-Curro (Barro).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias