Normativa do 8 de novembro de 2019

Modificación do prego de condicións da IXP Castaña de Galicia.

DOUE 8 de novembro

LEGISLACIÓN (L289)

REGLAMENTOS

Vino.- Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/934 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las zonas vitícolas donde el grado alcohólico pueda verse incrementado, las prácticas enológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y conservación de los productos vitícolas, el porcentaje mínimo de alcohol para subproductos y la eliminación de estos, y la publicación de las fichas de la OIV (DO L149 de 7.6.2019).

 

DOG 8 de novembro (213)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de xénero.- Resolución do 31 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 2 de xaneiro de 2019 pola que se convoca para o ano 2019 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

IXP Castaña de Galicia.- Orde do 30 de outubro de 2019 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 14 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente-e IN407A 2019/123-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 24 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións de modificación das bases definitivas na zona de concentración parcelaria de Briallos (Portas-Pontevedra).

 

BOP A Coruña 8 de novembro (213)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas actuacións de mellora e integración paisaxística das entradas dos Camiños de Santiago en Santiago de Compostela. Ámbito: Camiño Francés, de clave AC/17/012.10.2.

Expropiacións.- Actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-116, treito AC-114-Meirás, punto quilométrico 6+500-12+030, de clave AC/16/063.06, no concello de Valdoviño.

BOP Lugo 8 de novembro (256)

OUTEIRO DE REI

Expropiacións.- Aprobación definitiva de relación de bens e dereitos a expropiar (enerxía eléctrica).

Expropiacións.- Aprobación definitiva de declaración de necesidade de ocupación en O Salete.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias