Normativa do 9 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 9 de novembro (270)

V. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Lugo.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con número de identificación 2712000005000314. (Finca rústica en Cospeito)

VI. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Investigación patrimonial finca rústica.- Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca rústica, parcela 626 del polígono 34, paraje Toxal, en el término municipal de San Cibrao das Viñas, expediente CIBI N.º 201947402235.

Investigación patrimonial finca rústica.- Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense por el que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a la finca rústica, parcela 594 del polígono 13, paraje Sobreasviñas, en el término municipal de Oímbra, expediente CIBI N.º 201947402251.

BOP Lugo 9 de novembro (257)

MINISTERIO DE FACENDA

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – MONFORTE DE LEMOS

Convocatoria.- Bases que rexerán a convocatoria en concorrencia competitiva de axudas á creación de empresas do concello de Monforte de Lemos 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias