Normativa do 11 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 de novembro

LEGISLACIÓN (L290)

REGLAMENTOS

Aceite de oliva.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882 de la Comisión de 8 de noviembre de 2019 por el que se inician procedimientos de licitación en relación con el importe de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva.

 

BOE 11 de novembro (271)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de expropiaciones el “Proyecto de ampliación de gálibo en pasos superiores, en el trayecto no afectado por la Variante de San Julián, entre Ourense-Monforte-Lugo”. (Monforte de Lemos)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la resolución de 6 de noviembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2020.

 

DOG 11 de novembro (214)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de xénero.- Resolución do 6 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria e o prazo para a formalización dos contratos da Resolución do 6 de setembro de 2019 pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI461A).

VI. ANUNCIOS

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Xestión da biomasa.- Anuncio de exposición pública do expediente 1103/2019 de orde de execución para a xestión da biomasa vexetal de parcela/s de propietarios descoñecidos ou de propietarios aos que non se lles puido practicar a notificación.

 

BOP A Coruña 11 de novembro (214)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións con clave AC/99/066.01 na Casa Consistorial do concello de As Pontes o día 11 de decembro de 2019.

Expropiacións.- Pago de xuros de demora por expropiacións con clave de obra AC/08/039.06 e AC/08/039.06.M1 na Casa Consistorial do concello de Boqueixón o día 18/12/2019.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 6 de novembro de 2019 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Cerceda.

Instalación eléctrica.- Acordo do 5 de novembro do 2019 da X.T.da Coruña,polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica en Boiro (expte.-e.: IN407A2019/196-1)

BOIMORTO

Prevención incendios.- Aprobación plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.

CAMBRE

Subvencións.- Bases convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2019.

BOP Lugo 11 de novembro (258)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO

Información pública.- Autorización obras.

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Autorización administrativa previa a construción dunha instalación eléctirca no concello de Viveiro.

SECCIÓN DE PATRIMONIO E INVENTARIO XERAL

Poxa pública.- Prego condicións relativo ao procedemento para o alleamento de diversas cabezas de gando da granxa provincial Gayoso Castro.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias