Normativa do 16 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 16 de novembro (276)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1125/2019, de 31 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones frutícolas, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Ponteareas.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con número de identificación 3585000006012315. (Parcela labradío y viña)

 

BOP Lugo 16 de novembro (263)

LUGO

Subvencións.- Subvencións para ás a socociacións culturais e persoas xurídico-privadas sen ánimo de lucro do concello de Lugo 2019. (Páx. 14)

MINISTERIO DE FACENDA

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – LUGO

Convocatoria.- Subvencións concurrencia competitiva entidades sen ánimo de lucro xuventude (área de cohesión social) concello de Lugo ano 2019. (Páx. 50)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias