NORMATIVA DO 4 DE DECEMBRO DE 2019

Convocatoria das axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Concesión dos programas da Deputación da Coruña PEL Emprende investimento e PEL Emprende actividades.

DOUE 4 de decembro

LEGISLACIÓN (L313)

REGLAMENTOS

Importación.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2027 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el que se establecen excepciones a los Reglamentos (CE) n.o 2305/2003, (CE) n.o 969/2006 y (CE) n.o 1067/2008, a los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/2081 y (UE) 2017/2200, al Reglamento (CE) n.o 1964/2006, al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 480/2012 y al Reglamento (CE) n.o 1918/2006, en lo que respecta a las fechas para la presentación de solicitudes y la expedición de certificados de importación en 2020 en el marco de los contingentes arancelarios de cereales, arroz y aceite de oliva.

DECISIONES

MTD.- Decisión de Ejecución (UE) 2019/2031 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

 

BOE 4 de decembro (291)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Días inhábiles.- Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

 

DOG 4 de decembro (231)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR440D). (Extracto) Prazo: 14 de xaneiro de 2020.

V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA (SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA)

Caza.- Edicto polo que se anuncia a interposición de recurso contencioso-administrativo (PO 4178/2019). Asociación Ambiental e Cultural Petón do Lobo contra a Consellería de Medio Ambiente.

BOP A Coruña 4 de decembro (231)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 22 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se declara a utilidade pública, en concreto, do parque eólico Zas Modificación Substancial (repotenciación parque eólico Zas) Concellos de Santa Comba e Zas.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ás axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio ao investimento en bens inventariables (pel emprende investimento)

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes á convocatoria de axudas á consolidación e fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio á realización de actividades (PEL emprende activid.)

 

BOP Ourense 4 de decembro (278)

COMUNIDADE DE REGANTES ANTIOQUIA

Xunta.- Convocatoria de Xunta Xeral, para o martes, 23 de decembro de 2019. (Páx. 16)

BOP Pontevedra 4 de decembro (233)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Anuncio da deputación de pontevedra relativo ás subvencións concedidas polo servizo de cohesión social e xuventude durante o mes de outubro de 2019.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias