NORMATIVA DO 10 DE DECEMBRO DE 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 10 de decembro

LEGISLACIÓN (L319)

REGLAMENTOS

Sanidade vexetal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por el que se establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n.o 690/2008 de la Comisión y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión.

 

BOE 10 de decembro (296)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Premios.- Orden APA/1184/2019, de 22 de noviembre, por la que se concede el Premio Alimentos de España Mejores Quesos, año 2019.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/1185/2019, de 3 de diciembre, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA O.A.), por la que se convocan anticipadamente para el año 2020 ayudas para el apoyo a las acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

 

DOG 10 de decembro (234)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

IGAPE.- Decreto 155/2019, do 28 de novembro, polo que se modifica o Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de Promoción Económica.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Ordenación do territorio.- Resolución do 2 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de novembro de 2019, relativo ao inicio do procedemento de elaboración do Plan de ordenación do medio físico da parroquia de San Fiz de Asma, no concello de Chantada.

 

BOP A Coruña 10 de decembro (234)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Pagamento de prezos xustos e xuros de demora dos bens e dereitos afectados polas obras vía de alta capacidade Carballo-Berdoias.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- R.P. n.º 2019/44264 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENAA/2019: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2019.

MUXÍA

Convocatoria.- Extracto do acordo da Xunta de Goberno Local da convocatoria de subvencións a entidades para actividades culturais, deportivas, festexos populares e para asociacións de carácter social.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias