Normativa do 11 de decembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 11 de decembro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C416)

TRIBUNAL DE CUENTAS

Informe especial.- Informe Especial n.o 23/2019 «Estabilización de los ingresos de los agricultores: un conjunto exhaustivo de herramientas, pero es preciso tomar medidas frente a la escasa utilización de los instrumentos y la sobrecompensación»

 

DOG 11 de decembro (235)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 26 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se publican as entidades beneficiarias das subvencións concedidas en virtude da Orde do 6 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na Rede de reservas da biosfera de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Ampliación orzamentaria.- Orde do 5 de decembro de 2019 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 14 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR342A). (Extracto)

Ampliación orzamentaria.- Orde do 9 de decembro de 2019 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 13 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR301P), e se establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X). (Extracto)

Concesións.- Resolución do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019 (Diario Oficial de Galicia número 30, do 12 de febreiro).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 28 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da instalación eléctrica LAT 132 kV evacuación parque eólico Ourol, sita nos concellos de Ourol e Viveiro (Lugo) (expediente IN408A 2018/18).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 13 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a Resolución do 7 de outubro de 2019, ditada pola xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de San Tomé (Cartelle, Ourense).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 27 de novembro de 2019, do Servizo Provincial de Pontevedra, polo que se sinala data para o levantamento das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na PO-411, treito Parderrubias (p.q. 4+260-6+250), no concello de Salceda de Caselas, de clave PO/16/105.06.

Expropiacións.- Anuncio do 2 de decembro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de mellora de seguridade viaria no contorno do treito de concentración de accidentes na estrada PO-308, puntos quilométricos 3+500-5+100, Fontenla, de clave PO/19/053.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concurso.- Resolución do 4 de decembro de 2019 pola que se anuncia o concurso de ideas (anteproxectos) con intervención de xurado, por procedemento aberto con tramitación ordinaria e suxeita a regulación harmonizada, para o deseño do Centro de promoción e imaxe dos produtos agrícolas, gandeiros e forestais de Galicia, baixo a denominación de Galicia Calidade, no predio de Sergude.

BOP A Coruña 11 de decembro (235)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións PEL-PEMES.- Resolución n.º 2019/42543, de data 26/11/2019, pola que se modifica a resolución de Presidencia n.º 2019/41266, de data 18/11/2019, pola que se aproba a concesión definitiva das subvencións PEL-PEMES Creación e Ampliación 2019.

PORTO DO SON

Plan contra incendios.- Información pública Plan Municipal de Prevención e Defensa contra incendios.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias