Normativa do 18 de decembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 18 de decembro

LEGISLACIÓN (L328)

REGLAMENTOS

Frutas y hortalizas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2163 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se fijan los volúmenes de activación para los años 2020 y 2021 a los efectos de la posible aplicación de derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas.

Productos ecológicos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2164 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008,por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control (Texto pertinente a efectosdel EEE)

DOG 18 de decembro (240)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 29 de novembro de 2019 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Ribadavia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 5 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de consignación do prezo xusto determinado polo Xurado de Expropiación de Galicia no expediente de expropiación IN661A 2004/9-1, no concello de Muxía.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 29 de novembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 12 de novembro de 2019 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común da Abeleira e de Alén, no concello de Beariz.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 28 de novembro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública a separata para información pública do proxecto de construción Mellora de seguridade viaria (MSV) na estrada PO-542, puntos quilométricos (p.q.) 4+840-5+040, Pazos, de clave PO/19/054.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Expropiacións.- Anuncio do 2 de decembro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción Mellora da seguridade viaria na PO-531. Actuacións nos puntos quilométricos (p.q.) 8+850 e 9+400, de clave PO/18/101.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

CONCELLO DE TOMIÑO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

BOP A Coruña 18 de decembro (240)

FISTERRA

Plan incendios forestais.- Exposición ao público do Plan de incendios forestais subscrito en convenio de colaboración con Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA por espazo dun mes.

BOP Pontevedra 18 de decembro (242)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Modificación bases.- Acordo xunta de goberno “o teu primeiro emprego” en empresas e corporacións sectoriais.

Modificación bases.- Acordo xunta de goberno “o teu primeiro emprego” en organizacións non gobernamentais.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias