Normativa do 19 de decembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 19 de decembro (304)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1223/2019, de 10 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1224/2019, de 10 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 19 de decembro (241)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 12 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 9 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2019 (código de procedemento SI452A); (Diario Oficial de Galicia número 163, do 29 de agosto).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Primas de mantemento sistemas agroforestais.- Orde do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B). (Extracto)

Prazo de presentación: Ata o 19/01/2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución do 11 de decembro 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativo 4204/2019, interposto contra a Orde do 5 de agosto de 2019 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Fisterra (A Coruña).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 29 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se citan para seren notificados por comparecencia varios afectados pola revisión gráfica e documental da zona de concentración parcelaria de Boqueixón-A Granxa II (Boqueixón-A Coruña).

CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Fonte Seixo (ampliación), no concello de Sober (expediente 15/2017).

CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do expediente 14/2017, relativa ao monte de Vilacaíz, no concello do Saviñao.

CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do expediente 13/2017, relativa á ampliación do monte vecinal en man común de Santiago de Cangas, no concello de Pantón.

CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do expediente 12/2017, relativa ao monte de Toldaos, no concello de Pantón.

CMVMC.- Anuncio do 3 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do expediente 10/2017, relativa ao monte de Bexán, no concello de Cospeito.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

 

BOP A Coruña 19 de decembro (241)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesión provisional FO028A.- Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias