Normativa do 20 de decembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 20 de decembro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C428)

Sector vitivinícola.- Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión. “Barbanza e Iria”

 

DOG 20 de decembro (242)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Incremento de crédito.- Orde do 18 de decembro de 2019 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 10 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade á resolución de concesión das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Galicia Rural Emprende).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución do 11 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se emprazan as persoas interesadas nos recursos contencioso-administrativos 4210/2019 e 4211/2019, interpostos contra a Resolución do 30 de agosto de 2019 de aprobación definitiva da modificación puntual número 7 do Plan xeral de ordenación municipal, para a delimitación do núcleo rural de Soutullo, no concello de Sanxenxo.3

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 26 de novembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 25 de novembro de 2019 relativa á revisión da cartografía do Monte Veciñal en Man Común Monte Regueiro, no concello de Muíños.

CONCELLO DE ENTRIMO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

CONCELLO DA PASTORIZA

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

BOP Ourense 20 de decembro (291)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Informacion pública.- Expediente de acondicionamento e mellora integral na OU-0509 Luíntra (OU-0508) – Esgos (OU-536). (Páx. 2)

CONCELLO DE ARNOIA

Plan contra Incendios.- Exposición pública do Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, (PMPDIF). (Páx. 2)

CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

Plan contra Incendios.- Exposición pública da aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Xunqueira de Espadanedo. (Páx. 8)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias