Normativa do 8 de xaneiro de 2020

DOG (Nº 4): Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas. Convocatoria das axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)

BOE 8 de xaneiro (7)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Embalajes.- Orden APA/1299/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de autorización y registro de los operadores de embalajes de madera.

Ganado equino.- Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 17 de diciembre de 2019 por la que se aprueba el Programa de cría del caballo de deporte español y el Programa de difusión de la mejora.

 

DOG 8 de xaneiro (4)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- DECRETO 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Concesións SI452A.- Resolución do 27 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións ao abeiro da Resolución do 9 de agosto de 2019, destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do IRPF, para o ano 2019 (código de procedemento SI452A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG408C). (Extracto)

Beneficiarios: pequenas e medianas empresas (pemes)

Obxectivo temático 03: mellorar a competitividade das pemes do sector agrícola (no

caso do Feader)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 08/03/2020

Código de procedemento: IG408C

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 11 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións de modificación das bases definitivas na zona de concentración parcelaria de Troáns Sector I (Cuntis-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 11 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións de modificación das bases definitivas na zona de concentración parcelaria de Oubiña segundo sector (Cambados, Pontevedra)..

CONCELLO DE MEAÑO

PXOM.- Anuncio de información pública da aprobación inicial da modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenaci

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias