Normativa do 9 de xaneiro de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 9 de xaneiro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C5)

Sector vitivinícola.- Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33.

 

DOG 9 de xaneiro (5)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 10 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal para redelimitar o solo rústico de protección forestal, no concello de Mañón (expediente 2019AAE2371, código 2233/2019).

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio do 10 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 24 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación do núcleo rural da Torre, no concello de Vilanova de Arousa (expediente 2019AAE2382, código 2248/2019).

Impacto ambiental.- Anuncio do 11 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de planta de procesamento de leite no polígono industrial de Teixeiro, no concello de Curtis (A Coruña) (expediente 2019/0099).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 23 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se cita, para ser notificada por comparecencia, unha propietaria afectada pola modificación do acordo de concentración da zona de Novela-Liñares-Pezobrés (Santiso, A Coruña).

CONCELLO DE RIBEIRA

Obrigas defensa contra incendios forestais.- Anuncio de comunicación para lembrar o cumprimento das obrigas legais sobre prevención e defensa contra os incendios forestais.

BOP Lugo 9 de xaneiro (6)

ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL. SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Ampliación prazo.- Ampliación prazo de solicitudes formación para o emprendemento e promoción da cultura emprendedora. prende! bota raíces no rural. (Extracto)

 

BOP Ourense 9 de xaneiro (6)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Plan estratéxico de subvencións.- Exposición pública da aprobación inicial do Plan estratéxico de subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para o período 2020-2023. (páx. 6)

CONCELLO DE LOBIOS

Titularidade parcela.- Exposición pública da Aprobación inicial da mutación demanial subxetiva por cesión da titularidade da parcela e da edificación destinada a Centro de Saúde. (páx. 13)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias