Normativa do 13 de xaneiro de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 13 de xaneiro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C10)

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Precios Leche Lituania.- Asunto C-2/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de noviembre de 2019 (petición de decisión prejudicialplanteada por el Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Lituania) — Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė [Procedimientoprejudicial — Política agrícola común — Organización común de mercados — Leche y productos lácteos — Reglamento (UE) n.o 1308/2013 — Artículo 148, apartado 4 — Contrato de entrega de leche cruda — Libre negociación del precio — Lucha contra las prácticas comerciales desleales — Prohibición de pago de precios distintos a productores de leche cruda que pertenecen a una misma categoría constituida en función del volumen que venden al día y prohibición de reducir los precios de forma injustificada]

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C11)

PARLAMENTO EUROPEO

Zonas rurales, periféricas y montañosas.- Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2018, sobre la respuesta a las necesidades específicas de las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión (2018/2720(RSP))

 

DOG 13 de xaneiro (7)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.- Decreto 169/2019, do 5 de decembro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 4 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución dos recursos de reposición interpostos contra a revisión do esbozo do monte de Santa Locaia de Parga, do concello de Guitiriz.

CMVMC.- Anuncio do 5 de decembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación de terreos adquiridos pola comunidade de Santalla de Pena, no concello de Begonte.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 3 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construcción do itinerario peonil e ciclista na AC-840, Porzomillos-Oza dos Ríos, puntos quilométricos (pp.qq.) 5+444 – 6+729, de clave AC/18/162.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Expropiacións.- Anuncio do 3 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construcción de reforma da intersección do punto quilométrico (p.q.) 6+000 da AC-840 en Oza-Cesuras, de clave AC/18/137.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

 

BOP Lugo 13 de xaneiro (9)

A FONSAGRADA

PXOM.- Aprobación definitiva PXOM.

 

BOP Pontevedra 13 de xaneiro (7)

MARÍN

Plan prevención incendios.- Aprobación definitiva do plan de prevención de incendios forestais de Marín.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias