Normativa do 20 de xaneiro de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOG 20 de xaneiro (12)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 20/02/2020

Código procedemento: IN417Y

 

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 9 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se dá publicidade a unha resolución pola que se modifica o acordo de concentración da zona dos Ánxeles-Calvente-Pasarelos-Marzoa II (Oroso-A Coruña) por cesión de predios do fondo de terras da dita zona ao Concello de Oroso.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 11 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a Resolución do 23 de abril de 2018, ditada pola xefa do Servizo de Infraestruturas Agrarias, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de Santa Baia de Anfeoz (Cartelle-Ourense).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 16 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica a Resolución do 17 de outubro de 2019, de conversión gráfica dos datos alfanuméricos dos predios, ditada polo director xeral de Desenvolvemento Rural, en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de San Millao (Cualedro-Ourense).

CONCELLO DA CAÑIZA

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

CONCELLO DE COSPEITO

PXOM.- Anuncio de información pública sobre a aprobación inicial do Plan xeral de ordenación municipal.

CONCELLO DE PORTO DO SON

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

 

BOP Lugo 20 de xaneiro (15)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Expropiacións.- Resolución do 16 de decembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude para a declaración de urxente ocupación para efectos de expropiación forzosa dos bens e dereitos necesarios para continuar coas labores de explotación mineira Lamas Vilarchao Fracción II Nº5358.2 e Demasías, no Concello de A Fonsagrada (expediente IN 334A 2018-1 )

BOP Pontevedra 20 de xaneiro (12)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Programa Conectadas.- Bases reguladoras do programa “CONECTADAS” 2020. (Extracto)

COMUNIDAD DE REGANTES DE TOXEIRA

Ordenanzas.- Exposición pública das ordenanzas da comunidade.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias