NORMATIVA DO 27 DE XANEIRO DE 2020

Axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

DOUE 27 de xaneiro

LEGISLACIÓN (L21)

DECISIONES

Porcino.- Decisión de Ejecución (UE) 2020/113 de la Comisión de 23 de enero de 2020 que modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales de cerdo en España [notificada con el número C(2020) 232]

 

BOE 27 de xaneiro (23)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuestos.- Corrección de errores.- de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

 

DOG 27 de xaneiro (17)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR605A). (Extracto). Ata o 10 de marzo.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Información pública.- Anuncio do 8 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Montouto (código PO-00011399Z) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, concello de Quiroga.

Deslindamento.- Anuncio do 8 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cabreira, do concello de Salvaterra de Miño.

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos deste concello para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

BOP A Coruña 27 de xaneiro (17)

ORDES

Convocatoria.- Bases reguladoras para a convocatoria de axudas a prol da natalidade no concello de Ordes.

 

BOP Ourense 27 de xaneiro (21)

ADIF ALTA VELOCIDAD

Información pública.- do expediente de expropiación forzosa 027ADIF1917 polas obras do “Proxecto construtivo para a implantación do ancho estándar no traxecto Taboadela-Ourense. Vía”, nos termos municipais de San Cibrao das Viñas e Ourense (Ourense) (Páx. 2)

Información pública.- do expediente de expropiación forzosa 026ADIF1917 motivado polas obras do “Proxecto de construción de actuacións complementarias LAV Madrid-Galicia. Treito Taboadela-Ourense”, en San Cibrao das Viñas (Ourense) (Páx. 5)

Información pública.- para efectos de expropiacións do “Proxecto de rehabilitación de pontes. Lugar Monforte de Lemos – BIF. Chapela. Ponte río Avia pq 73/388 e lugar Vigo-Guixar a BIF. Chapela. Paso inferior sobre estrada pq 5/955. (Ribadavia) (Páx. 7)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias