NORMATIVA DO 30 DE XANEIRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 30 de xaneiro (26)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Extracto.- de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en España.

Extracto.- de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a determinadas organizaciones no gubernamentales para la participación en la definición, propuesta y ejecución de políticas públicas de competencia estatal.

Extracto.- de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020.

 

DOG 30 de xaneiro (20)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Alimentación.- Decreto 173/2019, do 26 de decembro, polo que se modifica o Decreto 204/2012, do 4 de outubro, polo que se crea o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento TR332A). (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Corrección de erros.- da Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2020 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións (códigos de procedemento IN421H e IN421I).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

AAI.- Anuncio do 29 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a José Manuel Rodríguez Losada para unha granxa de cría de porcos en ciclo pechado (expediente 2019-IPPC-M-177).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Información pública.- Anuncio do 20 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública a petición do dereito mineiro 3.135 Labrada Boa, situado no concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SAT.- Resolución do 13 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, sobre disolucións e cancelacións de sociedades agrarias de transformación (SAT).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 14 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifican as resolucións do 18 de outubro e 18 de novembro de 2019 ditadas polo director xeral de Desenvolvemento Rural en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de San Vitoiro-Urrós (Allariz-Ourense).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 14 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación das resolucións de modificación das bases definitivas na zona de concentración parcelaria de Romai (Portas-Pontevedra).

BOP Pontevedra 30 de xaneiro (20)

LALÍN

Premio.- Bases reguladoras e convocatoria do XIV premio ás mulleres “Dna. Maruja Gutiérrez” 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias