Normativa do 5 de febreiro de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 de febreiro (23)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C39)

DICTÁMENES

Pastoreo.- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Pastoreo

 

BOE 5 de febreiro (31)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Programa Empleaverde.- Extracto de la Resolución 29 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

 

DOG 5 de febreiro (24)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións danos lobo.- Resolución do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, sobre desistencia dun procedemento expropiatorio no concello de Dumbría (expediente IN407A 2014/196-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 21 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifica un trámite de audiencia como consecuencia dun recurso de alzada interposto contra o Acordo da zona de concentración parcelaria de Dombodán-Branzá II (Arzúa-A Coruña).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 21 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifica un trámite de audiencia como consecuencia dun recurso de alzada interposto contra o Acordo da zona de concentración parcelaria de Troáns II (Cuntis-Pontevedra).

CONCELLO DE PALAS DE REI

Solo de nucleo rural.- Anuncio de información pública sobre a aprobación inicial do proxecto de delimitación de solo de núcleo rural dos Valos.

 

BOP Lugo 5 de febreiro (29)

SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Hortas urbanas.- Rectificación e complemento de regulamento das hortas urbanas ecolóxicas no parque do río rato e paradai.

MONTERROSO

Plan fronte a incendios.- Aprobación do plan de actuación municipal fronte a incendios municipais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias