Normativa do 6 de febreiro de 2020

DOG (Nº 25): Convocatoria de Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo en Galicia.

BOE 6 de febreiro (32)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado bovino.- Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 23 de enero de 2020, por la que se aprueba el programa de cría de la raza bovina Parda.

DOG 6 de febreiro (25)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 06/03/2020

Código de procedemento: MR351A

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Subvencións enerxía solar.- Corrección de erros. Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2020 (código de procedemento IN421O).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convocan, para o ano 2020, con carácter plurianual, as subvencións dos Programas de fomento do parque de vivenda en alugamento e de fomento de vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021. (Extracto VI432C) (Extracto VI432D)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 06/04/2020

Código de procedemento: VI432C

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2020 das axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 30/09/2020

Código de procedemento: VI406B

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias