Normativa do 7 de febreiro de 2020

DOG (Nº 26): Convocatoria de axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre. (MT809D) Convocatoria de axudas para paliar os danos producidos polo lobo. (MT809B) Convocatoria de axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas. (MT809E)

BOE 7 de febreiro (33)

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Presupuestos.- Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020.

Medidas fiscales y administrativas.- Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

 

DOG 7 de febreiro (26)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Axudas prevención danos fauna silvestre.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 09/03/2020

Código de procedemento.- MT809D

Axudas lobo.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes:

– Para os danos comunicados entre o 1 de outubro de 2019 e a entrada en vigor desta orde: Ata o 09/03/2020.

– Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será de 1 mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano.

Código de procedemento.- MT809B

Axudas xabaril.- Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes:

– Para os danos comunicados entre o 11 de outubro de 2019 e a entrada en vigor desta orde: Ata o 09/03/2020

– Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde: un mes contado desde o día seguinte ao da comunicación do dano ao teléfono 01.

Código de procedemento.- MT809E

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.

Concesións plans reestruturación viña.- Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019.

Concesións.- Resolución do 13 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento MR323C).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 17 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao desenvolvemento de maquinaria e bens de equipamento (programa Maquinaria 4.0) e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. (Extracto)

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 21 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción do acceso ao parque empresarial de Lebozán (conexión OU-212), de clave: OU/19/024.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de referencia.

Expropiacións.- Anuncio do 21 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da I fase da actuación na variante de Ribeira, de clave AC/18/074.01, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de referencia.

CONCELLO DA ESTRADA

Plan prevención incendios.- Edicto de información pública sobre a aprobación inicial do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias