Normativa do 10 de febrero de 2020

BOE (Nº35): Explotaciones Apícolas: se modifica el Anexo del Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, de ayudas, y el Real Decreto 209/2002 de normas de ordenación. DOG (Nº 27): DECRETO 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria. Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021.

BOE 10 de febreiro (35)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Explotaciones apícolas.- Orden APA/101/2020, de 6 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.

 

DOG 10 de febreiro (27)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Artesasía Alimentaria.- DECRETO 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria. (Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Plan marco: Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas.- Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.”Beneficiarios: Todos os concellos de Galicia” (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina e avícola.- ANUNCIO do 17 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avipor Silleda, S.L. para a explotación industrial porcina tipo mixto e para a explotación avícola de galiñas de posta para consumo, situadas no lugar de Gumarín, parroquia de Saídres, concello de Silleda (expediente 2019-IPPC-M-122).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 21 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado e o estudo de impacto ambiental da reformulación do treito PO-350-Goián da vía de alta capacidade (VAC) Tui-A Guarda, treito II: PO-350 (3+760)-PO-552 (12+000), clave PO/17/161.01.2 (termo municipal de Tomiño), así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias