Normativa do 11 de febreiro de 2020

DOG (Nº 28):  Convocatoria de axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia. MR446A.  Convocatoria programa de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas.IG535A BOP A Coruña (Nº28):  Convocatoria programa de subvencións para á realización de actividades de promoción económica durante o año 2020”. FOENAA  Convocatoria programa de subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores para á realización de actividades durante o año 2020”. FO028A 

DOUE 11 de febreiro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C47)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Sector Forestal.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE “Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal”».

BOE 11 de febreiro (36)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.

Seguridad Social. Pensiones.- Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Fiestas de interés turístico.- Resolución de 16 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la fiesta “Cocido de Lalín”, de Lalín (Pontevedra).

 

DOG 11 de febreiro (28)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Normas subsidiarias de planeamento.- Orde do 10 de xaneiro de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 20 das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Vilanova de Arousa no polígono industrial de Tremoedo e a súa contorna.

PXOM.- Resolución do 22 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva parcial da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Curtis.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria axudas viña.- ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 11/03/2020

Código de procedemento.- MR446A

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Préstamos Igape-Pemes.- Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 30 de setembro de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Código de procedemento.- IG535A

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 22 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican a varios interesados/as os trámites de audiencia en relación cos expedientes de modificación do acordo da zona de concentración parcelaria de Estás-Goián-Figueiró (Tomiño-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de inicio do prazo de emenda e mellora, en relación co expediente de concentración parcelaria da zona de Briallos (Portas-Pontevedra), en modificación de bases definitivas.

CONCELLO DE OIA

Limpeza de fincas.- Edicto de notificación de execución subsidiaria da limpeza dun predio por risco de incendio, ante a imposibilidade de notificar aos responsables no domicilio.

 

BOP A Coruña 11 de febreiro (28)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 5 de febreiro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento do xustiprezo de Xurado por expropiacións para a obra con clave AC/15/116.10, no concello de Ordes.

Expropiacións.- Resolución do 6 de febreiro de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas da Coruña pola que se acorda realizar o pagamento do xustiprezo por expropiacións para a obra con clave AC/16/089.06, no concello de Santiago.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria FOENAA.- Extracto da Resolución número 2020/3978 de 4 de febrero de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para á realización de actividades de promoción económica durante o año 2020”

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14:00 horas do día 10 de marzo de 2020.

Convocatoria FO028A.- Extracto da Resolución número 2020/3977 de 4 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “programa de subvencións dirixido a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores da provincia da Coruña para á realización de actividades durante o año 2020”.

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14:00 horas do día 10 de marzo de 2020.

Convocatoria FOIE.- Extracto da resolución núm. 2020/4318, do 5 de febreiro, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais no año 2020”

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14:00 horas do día 13 de marzo de 2020.

Convocatoria FOAXE-P.- Extracto da resolución núm. 2020/4317, de 5 de febreiro, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas e servizos en materia de servizos sociais no ano 2020.”

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14:00 horas do día 13 de marzo de 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias