Normativa do 19 de febreiro de 2020

DOG (Nº 34) Convocatoria de Axudas para a prevención dos danos causados aos bosques. (MR651A e MR651B) Convocatoria de Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Plans de Innovación). (IN848D) Convocatoria de Axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. (IN500A) BOP A Coruña (Nº 34) Convocatoria de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o exercizo 2020” (DP0031) Convocatoria de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2020” (DP0026) Convocatoria de axudas para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2020” (DP0025) Convocatoria de axudas para o cofinanciamento de proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente durante o exercizo 2020” (DP0036) Convocatoria da liña de axudas 2.1.-PEL Emprende investimento do Plan de Emprego Local 2020 (PEL 2020).

BOE 19 de febreiro (43)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estatuto de los Trabajadores.- Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado equino.- Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 3 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Programa de cría del caballo de Pura Raza Árabe y el Programa de difusión de la mejora.

DOG 19 de febreiro (34)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Regasa.- Corrección de erros. Decreto 173/2019, do 26 de decembro, polo que se modifica o Decreto 204/2012, do 4 de outubro, polo que se crea o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións lobo.- Corrección de erros. Resolución do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria prevención danos bosques.- Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 19/03/2020

Código de Procedemento.- MR651A e MR651B

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Convocatoria Plans de innovación.- Resolución do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 19/04/2020

Código de Procedemento.-IN848D

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria investimentos forestais.- Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 19/03/2020

Código de Procedemento.- IN500A

 

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 6 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación do traslado de follas de valoración por expediente de expropiación, no concello de Vimianzo. (expediente IN661A 2011/20-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 4 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación do inicio dos trámites de audiencia en relación co expediente de concentración parcelaria de Acevedo-Milmanda (Celanova).

BOP A Coruña 19 de febreiro (34)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria DP0031.- Extracto da Resolución núm. 5168/2020, de 13 de febrero, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa DP0031/2020 de subvencións para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o exercizo 2020”

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14.00 horas do día 12 de marzo de 2020.

Convocatoria DP0026.- Extracto da Resolución núm. 5167/2020, de 13 de febrero, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2020”

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14.00 horas do día 12 de marzo de 2020.

Convocatoria FOIEV2019.- Extracto da resolución núm. 5053 de data 11 de febreiro de 2020, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de cesión de vehículos ás entidades sin ánimo de lucro da Provincia da coruña para a mellora dos servizos e programas en materia de servizos sociais e sociosanitarios, ano 2019”.

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14.00 horas do día 24 de marzo de 2020.

Convocatoria DP0025.- Extracto da Resolución núm. 5166/2020, do 13 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento durante o exercicio 2020”.

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14.00 horas do día 12 de marzo de 2020.

Convocatoria DP0036.- Extracto da Resolución núm. 5169/2020, de 13 de febrero, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa DP0036/2020 de subvencións para o cofinanciamento de proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente durante o exercizo 2020”.

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14.00 horas do día 12 de marzo de 2020.

Convocatoria PEL Emprende Investimento.- Extracto da Resolución número 2020/5174, de 13 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria da liña de axudas 2.1.-PEL Emprende investimento do Plan de Emprego Local 2020 (PEL 2020).

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata as 14:00 horas do 24 de marzo de 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias