Normativa do 26 de febreiro de 2020

BOE (Nº 49): Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. DOG (Nº 38) Convocatoria de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020.

BOE 26 de febreiro (49)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

 

DOG 26 de febreiro (38)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Certificados de profesionalidade.- Resolución do 13 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (código do procedemento TR306A).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI422F, VI406A e VI426C). (Extracto VI422E) (Extracto VI408H) (Extracto VI422F) (Extracto VI406A) (Extracto VI426C)

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución de 26 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a agrupacións de produtores para a realización de actividades de información e promoción de produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

Concesións.- Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de xullo de 2019, polo que se autoriza a esta Axencia para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de calidade para gastos de funcionamento.

Concesións.- Resolución do 6 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias, e se convocan para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 21 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de novembro de 2019, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Corme modificación substancial (repotenciación do parque eólico Corme G-3) como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto.

BOP Pontevedra 26 de febreiro (39)

COMUNIDADE DE REGANTES DA LEVADA DE GARAVITE

Ordenanzas e reglamentos.- Exposición pública das ordenanzas e reglamentos da comunidade.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias