Normativa do 28 de febreiro de 2020

DOG (Nº 40) Amplíase ata o 31 de marzo de 2020 (incluído) o prazo de presentación das solicitudes dos procedementos MR404A, MR405A e MR405B.

DOUE 28 de febreiro

LEGISLACIÓN (L59)

REGLAMENTOS

Precios sector avícola.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/277 de la Comisión de 26 de febrero de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina.

Aceite de oliva.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 de la Comisión de 27 de febrero de 2020 por el que se fija el importe máximo de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882

 

DOG 28 de febreiro (40)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Plan estatal de vivenda.- Orde do 21 de febreiro de 2020 pola que se modifica a Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, con carácter plurianual.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Plans de mellora.- ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se modifica o prazo de presentación das solicitudes previsto na Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Amplíase ata o 31 de marzo de 2020 (incluído) o prazo de presentación das solicitudes.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 12 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se citan, para seren notificados por comparecencia, varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Vizoño-Vilacoba II (Abegondo-A Coruña), de trámites de audiencia relativos a modificacións do acordo da devandita zona.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa.

 

BOP A Coruña 28 de febreiro (40)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Acordo do 24 de febreiro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Vimianzo (expediente IN407A 2019/84-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación “Construción mellora da intersección da DP 1707 Oleiros a Pravio, p.q. 3+600, coa estrada AC-221 San Pedro de Nós-Mabegondo”.

Expropiacións.- Anuncio pago de depósitos previos DP 2302 Hospital a Brens, p.q. 2+100 ao 5+890. Mellora da estrada (Dumbría) (código obra 19.1110.0009.0) DP 2302, termo municipal de Dumbría, Plan de vías provinciais 2019.

Expropiacións.- Anuncio de pago de depósitos previos DP 5602 Negreira a Pontenafonso, p.q. 6,105 a 8,63. Ampliación e mellora da seguridade vial (Negreira) (código obra 19.1110.0010.0), termo municipal de Negreira. Plan de vías provinciais 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias