Normativa do 4 de marzo de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 4 de marzo

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C71)

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — suplemento 2020/1.

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — suplemento 2020/1.

 

BOE 4 de marzo (55)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Seguridad Social. Recaudación.- Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales para el año 2020.

DOG 4 de marzo (43)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións de autoconsumo.- Resolución do 18 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se regula o procedemento de comunicación de instalacións de autoconsumo conectadas en baixa tensión e potencia instalada menor a 100 kW, así como o procedemento de contestación das empresas distribuidoras (códigos de procedemento IN407B e IN407C).

Subvencións ecoinnovación.- CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 13 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións en relación cos expedientes de modificacións ao acordo da zona de concentración parcelaria de Saiar (Caldas de Reis).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 13 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican varios trámites de audiencia en relación coas modificacións ao acordo da zona de concentración parcelaria de Saiar (Caldas de Reis).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 13 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a un/unha interesado/a o acordo de reestruturación parcelaria da zona de concentración parcelaria de Oubiña, 2º sector (Cambados).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 14 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións en relación cos expedientes de modificacións ao acordo de concentración parcelaria da zona de Codeseda (A Estrada).

BOP A Coruña 4 de marzo (43)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria PEL-Concellos.- Extracto da Resolución número 2020/5418 de 14 de febrero, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do Programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-CONCELLOS anualidade 2020.

BOP Lugo 4 de marzo (52)

COMUNIDADE DE REGANTES DO REGADÍO VALLE DE LEMOS

Asamblea xeral.- Convocatoria celebración asamblea xeral.

 

BOP Pontevedra 4 de marzo (44)

COMUNIDADE DE REGADORES DE FRAMIL, VALIÑA E SERANTES

Estatutos.- Exposición pública dos estatutos da comunidade de regadores.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias