Normativa do 13 de marzo de 2020

DOG (50-BIS): Se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

BOE 13 de marzo (65)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas Urgentes.- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

 

DOG 13 de marzo (50)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 12 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico das Penizas, sito nos concellos de Cerdedo-Cotobade e Forcarei da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/06).

Instalación eléctrica.- Resolución do 21 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica nos concellos de Salvaterra de Miño e As Neves (expediente IN407A 2019/171-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Repoboación Forestal.- Anuncio do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se dá publicidade ás resolucións polas que se acorda declarar extinguidos os convenios e consorcios de repoboación forestal asinados entre a Administración forestal e distintas persoas interesadas.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Impacto ambiental.- Anuncio do 3 de marzo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de trazado da Circunvalación leste de Ourense, treito OU-105 (Bemposta)-N-525, clave OU/07/068.01.

 

DOG 13 de marzo (50-bis)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Emerxencia Sanitaria.- Resolución do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

 

BOP Lugo 13 de marzo (60)

COMUNIDAD REGANTES RIO MIÑO-PEQUEÑO

Asamblea Xeral.- Asamblea xeral ordinaria.

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias