Normativa do 20 de marzo de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 20 de marzo

LEGISLACIÓN (L84)

REGLAMENTOS

Sector vitivinícola.- Reglamento Delegado (UE) 2020/419 de la Comisión de 30 de enero de 2020 que establece excepciones al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola

Canales de vacuno, porcino y ovino.- Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1182 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los modelos de la Unión de clasificación de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de los precios de mercado de determinadas categorías de canales y animales vivos (Diario Oficial de la Unión Europea L 171 de 4 de julio de 2017)

COVID-19.- Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19 (Diario Oficial de la Unión Europea L 79I de 16 de marzo de 2020)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C091I)

COMISIÓN EUROPEA

COVID-19.- Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.

 

DOG 20 de marzo (55)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Expropiacións.- Decreto 46/2020, do 20 de febreiro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da reformulación do proxecto de acondicionamento da estrada AC-566, treito Valdoviño-Cedeira, de clave AC/18/040.10, no concello de Valdoviño.

VI. ANUNCIOS

Consellería do Medio Rural

Concentración parcelaria.- Anuncio do 4 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación do inicio dos tramites de audiencia en relación co expediente de concentración parcelaria de Guillamil-Sabariz (Rairiz de Veiga-Vilar de Santos).

 

BOP A Coruña 20 de marzo (53)

Ministerio de Defensa

Poxa finca.- Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por la que se anuncian subastas públicas sucesivas (primera, segunda y tercera), con proposición económica, al alza, en sobre cerrado de una propiedad situada en Santiago de Compostela, La Coruña.

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Expropiacións.- Acordo do 12 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, que sinala data para o pagamento do prezo xusto por expropiación, no concello de Ames (expediente IN407A 2015/267-1)

A Baña

Ordenanza tala definitiva.- Modificación da Ordenanza que regula as plantacións e as cortas de árbores no Concello da Baña.

Deputación Provincial da Coruña

Expropiacións.- Anuncio de aprazamento ata novo aviso da convocatoria de pago de depósitos previos correspondente á expropicación da obra DP 5602 Negreira a Pontenafonso, p.q. 6,105 a 8,63. ampliación e mellora da seguridade vial (Negreira).

Expropiacións.- Anuncio de aprazamento ata novo aviso da convocatoria de pago de depósitos previos correspondente á expropiación da obra DP 2302 Hospital a Brens, p.q. 2+100 ao p.q. 5+890. mellora da estrada (Dumbría).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias