Normativa do 24 de marzo de 2020

DOG (Nº 58): Medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros e vexetais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

DOUE 24 de marzo

LEGISLACIÓN(L88)

DIRECTIVAS

Plantas hortícolas.- Directiva de Ejecución (UE) 2020/432 de la Comisión de 23 de marzo de 2020 por la que se modifica la Directiva 2002/55/CE del Consejo en lo que se refiere a la definición de «plantas hortícolas» y a la lista de géneros y especies del artículo 2, apartado 1, letra b)

 

BOE 24 de marzo (81)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Estado de alarma. Contratación administrativa.- Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Estado de alarma. Control económico-financiero.– Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.– Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

 

DOG 24 de marzo (58)

I.DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Actividades Agrarias.– Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 10 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Unimiño, S.C.G. para o proxecto dunha explotación de porcas reprodutoras no lugar de Pedrido, parroquia de Lea, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2019-IPPC-M-152).

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión de biomasa.- Anuncio de xestión da biomasa (expediente UME/2019/608 e dous máis).

 

BOP Lugo 24 de marzo (68)

GUITIRIZ

Plan de prevención de incendios.- Información pública do Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias