Normativa do 27 de marzo de 2020

DOG (61 - BIS): Se adoptan medidas excepcionais e temporais relativas á presentación de declaracións e autoliquidacións e ao pagamento de determinados impostos xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

DOUE 27 de marzo

LEGISLACIÓN (L94)

REGLAMENTOS

Precios representativos.– Reglamento de Ejecución (UE) 2020/449 de la Comisión de 25 de marzo de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

 

DOG 27 de marzo (61-BIS)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VIDEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIXA

Medidas Coronavirus.- Resolución do 27 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 27 de marzo de 2020, sobre o mantemento da vixencia das medidas preventivas adoptadas na Comunidade Autónoma de Galicia en materia de saúde pública polos acordos do Consello da Xunta de Galicia do 12 e do 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus.

CONSELLERÍA DE FACENDA

Declaración de impostos.- Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas excepcionais e temporais relativas á presentación de declaracións e autoliquidacións e ao pagamento de determinados impostos xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

 

BOP A Coruña 27 de marzo (55)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Resolución do 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente IN407A 2019/066-1).

Instalación eléctrica.- Resolución de 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Arzúa e Santiso (expediente IN407A 2019/238-1).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias