Normativa do 7 de abril de 2020

DOUE (L109): Se establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2020.

DOUE 7 de abril

LEGISLACIÓN (L109)

REGLAMENTOS

Fecha límite presentación solicitudes PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2020.

Artículo 1: “las fechas límite que han de fijar los Estados miembros para la presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago para el año 2020 no podrán ser posteriores al 15 de junio”

Artículo 2: “los Estados miembros podrán decidir que las modificaciones introducidas en la solicitud única o en la solicitud de pago con arreglo al artículo 15, apartado 1, del citado Reglamento se comunicarán a la autoridad competente a más tardar el 30 de junio”

Artículo 4: “la presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2020 no podrá ser posterior al 15 de junio”

 

DOG 7 de abril (68)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 2 de marzo de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal de Ribeira na Ordenanza 8.3 dotacional e de equipamentos.

PXOM.- Orde do 12 de marzo de 2020 de aprobación definitiva da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación municipal de Carballo, en execución da Sentenza 96/2018, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación de vacún de leite.- Anuncio do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, no que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación e mellora de explotación de vacún de leite no lugar de Grille, parroquia de Antes, no concello de Mazaricos (clave do expediente 2019/0100).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.– Edicto do 5 de febreiro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Desteriz a favor dos/das veciños/as de Desteriz, no concello de Padrenda.

CMVMC.- Anuncio do 26 de febreiro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se empraza a persoa interesada para ser notificada por comparecencia no expediente de clasificación do monte denominado Ampliación de Costa da Gándara a favor dos veciños e veciñas de Casardeita, parroquia de Macendo (Santa María), concello de Castrelo do Miño (Ourense).

CMVMC.- Anuncio do 5 de marzo de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Alvelle ou parcela R, a favor dos veciños da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santiago de Oliveira, concello de Ponteareas.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 6 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se citan para notificar por comparecencia varios afectados pola revisión gráfica e documental da zona de concentración parcelaria de Boqueixón-Granxa II (Boqueixón-A Coruña).

 

BOP Ourense 7 de abril (80)

ADIF Alta Velocidad

Expropiacións.- Exposición pública para os efectos de expropiacións do Proxecto básico de ampliación de zonas de acceso da liña de alta velocidade Madrid-Galicia entre Pedralba de la Pradería e Ourense. (Páx. 2)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA -Xefatura Territorial de Ourense

Segregación Tecor.- Exposición pública do expediente de segregación de 54,29 ha do Tecor societario “Serra de San Mamed”, con matrícula OU-10.250, expediente: 01/2019. (Páx. 5)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias