Normativa do 13 de abril de 2020

BOE (103): Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

BOE 13 de abril (103)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Estado de alarma. Medidas laborales complementarias.- Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Estado de alarma. Permiso retribuído recuperable.- Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Estado de alarma. Medidas urgentes complementarias.- Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

DOG 13 de abril (70)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Actuacións administrativas automatizadas.- Resolución do 31 de marzo de 2020, conxunta da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se declaran actuacións administrativas automatizadas.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 24 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da solicitude de autorización ambiental integrada e o estudo de impacto ambiental para unha planta de valorización de residuos non perigosos de que é titular Unión de Inversiones Miño, S.A. (Unimiño), no concello de Sarreaus (expediente 2020-IPPC-I-82).

PXOM.- Anuncio do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 11 do Plan xeral de ordenación municipal, no concello de Oroso (expediente 2019AAE2392, código 2278/2019).

PXOM.- Anuncio do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 5 do Plan xeral de ordenación municipal, Catálogo de protección de conxunto de hórreos, no concello de Carballo (expediente 2019AAE2417, código 2288/2020).

Informe ambiental.- Anuncio do 27 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, no concello de Cervo (expediente 2019AAE2409; código 2276/2019).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Información pública.- Resolución do 26 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública o proxecto de explotación e o plan de restauración da ampliación da autorización de explotación de recursos da sección A) denominada Bestar número 156, situada no concello de Cospeito.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 23 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Goiriz, no concello de Vilalba, Lugo.

Reestruturación parcelaria.- Anuncio do 23 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Lanzós, no concello de Vilalba, Lugo.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 30 de marzo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción para alargamento e mellora da LU-114 na contorna do punto quilométrico 1+100, de clave LU/19/160.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de referencia.

BOP Pontevedra (69)

MINISTERIO DE FOMENTO

Expropiacións.- Anuncio de Adif-Alta Velocidad polo que se somete a Información Pública, a efectos de expropiacións, o “Proxecto de proteccións acústicas do Eixo Atlántico. Tramo: Vigo-Padrón”.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Trámites Oficina Virtual.- Aprobación do sistema de identificación para a realización de trámites tributarios urgentes e inaplazables, a través da oficina virtual tributaria, baseado en clave segura de usuario/a, durante o estado de alarma.

A ESTRADA

Convocatoria.- Convocatoria das ayudas municipais á creación de empresas.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias